SBHF
- om SBHF
  - stadgar
  - protokoll
- styrelsen
- tävlingsföreskr.
- Hall of Fame


Årsmöte 2002-04-20

Svenska Bordshockeyförbundets årsmöte
Datum: 2002-04-20 Plats: Lund

§ 1. Ordföranden förklarade årsmötet öppnat.

§ 2. Val av mötesfunktionärer. Mötesordförande Magnus Boivie, Mötessekreterare John Wreland.

§ 3. Kallelsen godkändes.

§ 4. Ekonomisk rapport föredrogs av Jerry Wikström. 2001 hade vi inkomster på 29 286,75 kr, utgifter på 17 350, 00 kr och därmed en vinst på 11 936,75 kr. Förbundets likvida medel 2002-04-18 uppgick 20 770,96 kr

§ 5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret.

§ 6. Val av styrelse:

Ordförande: Magnus Boivie

Ledamöter: David Andersson
Henric Andersson
Hans Lindqwist
Peter Stensmyr
John Wreland
Jerry Wikström

Suppleant: Henrik Brodin

Suppleant & senior adviser:
Hans Österman

§ 7. Motioner. I enlighet med Petter Bengtssons motion beslutades att styrelsen ska verka för en internationell "Golden League", med en stor tävling i varje deltagande land.

§ 8. Övriga frågor. Förslag till nästa säsongs tävlingskalender redovisades och diskuterades. Förbundets hemsida: Om adressen till hemsidan ändras måste bladen som skickas med de nya spelen från Stiga uppdateras.

§ 9. Ordförande förklarade mötet avslutat

© Copyright 2005 SBHF  |  Uppdaterad: 05-03-16  |  Webmaster: David Andersson