SBHF
- om SBHF
  - stadgar
  - protokoll
- styrelsen
- tävlingsföreskr.
- Hall of Fame


Årsmöte 2006-05-21

Svenska Bordshockeyförbundets årsmöte
Datum: 2006-05-21 Plats: Överums idrottshall, Överum

Närvarande klubbar med rösträtt: Atletico Göteborg, BHK Möllan Rouge, Stockholms IK, TK Tigers, Umeå HSS och Överum Loppers.

1. Till mötesfunktionärer valdes Henrik Brodin (ordförande), Hans Österman (sekreterare) samt John Wreland och Jerry Eklöf (justerare tilltika rösträknare).

2. Mötet ansågs behörigen utlyst via SBHF:s hemsida.

3. Dagordningen fastställdes enligt nedan.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse hade blivit kvar på restaurang Harrys i Västervik. Därför drog istället ordförande Brodin verksamhetsberättelsen ur minnet:
• SBHF har återinfört Masters för de 20 bästa i slutet av säsongen. Poängen räknas i förekommande fall med i efterföljande säsongs VM-kval.
• SBHF har arrangerat en landskamp mot Danmark i Helsingör. Det skedde i samband med Öresund Cup i september 2005 i syfte att motverka de danska fraktionsstriderna.
• SBHF skickade, för första gången på länge, full trupp till VM i Riga 2005.
• SBHF har ändrat poängsatserna i SBL. Vinst i SM ger 65 poäng, vinst i SGP 55 och vinst i XL 45.
• SBHF har gått med i ITHF och där verkat för att de svenska reglerna ska gälla internationellt.

5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna säsongen.

6. SBHF:s ekonomi ser bra ut. Kassör David Donnerdal var inte närvarande på möte, men enligt ordförande Brodin fanns cirka 55000 kronor i kassan efter Eskilstuna-SM. Dessutom meddelade Hans Österman att stjärnagenten Kay Wiestål åtagit sig uppdraget att inför Moskva-VM leta fram en sponsor åt landslaget.

7. Säsongsavgifterna lämnades oförändrade: 100 kronor per klubb, 120 kronor per senior och 20 kronor per junior/förstagångsdeltagare.

8. Valberedningen (Stefan Edwall och Lars Fridell) hade gjort ett utmärkt arbete. Följande nya styrelse valdes:
• Henrik Brodin (ordförande)
• David Donnerdal (kassör)
• Marcus Andersson (nyval)
• Martin Brodin
• Hans E Lindqwist
• Peter Östlund
• Ulf Hed (nyval)
• Pontus Eriksson (nyval, suppleant och senior adviser)
• Petter Bengtsson (nyval, suppleant)

9. Säsongsplaneringen inför säsongen 2006-2007 fastställdes enligt nedan med reservation för att Umeås tävling i november eventuellt kan hamna i Sundsvall om samtliga inblandade parter hittar en lösning för detta. Dock förbehåller sig SBHF rätten att konfiskera spelen så att de inte tillfaller Anders Johansson.
• Öresund Cup – Köpenhamn, 16 september
• Örebro Open – 14 oktober
• Umeå – 11 november
• Alvesta – 16 december
• Eskilstuna – 20 januari
• SM – Göteborg, 3-4 februari
• Stockholm – 10 mars
• Överum Open – 31 mars
• Lag-SM och SGP – Umeå, 28-29 april

10. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

11. Övriga frågor fanns däremot flera:

• Övergångar
Styrelsen ska se över reglerna för spelarövergångar. Förslaget från årsmötet var att en spelare inte får spela lag-SM för annan klubb än den han/hon registrerat sig för vid säsongens början. Den som registreras sig som klubblös vid säsongens början måste i förekommande fall ha registrerat sig för den klubb som han/hon tänker representera i lag-SM.

• Inga utlänningar på lag-SM
Inga utländska deltagare tillåts framgent delta i lag-SM. Detta görs främst för att skydda tävlingen från utländska superlag och för att slå vakt om lag-SM-helgen som svensk bordshockeys kanske viktigaste, i alla fall ur administrativ och social synpunkt.

• Bronsmatcher
Internationellt ska SBHF driva linjen att inga bronsmatcher ska spelas på mästerskap. Lyckas inte detta kan SBHF:s sträcka sig till att bronsmatcher spelas om arrangören själv vill, men då måste detta annonseras på förhand.

• Resebidrag till VM
I mån av ekonomiskt utrymme ska juniorer och damer kunna få resebidrag till VM. Styrelsen fastställer summa och ska i första hand prioritera juniorerna, enligt årsmötets förmenande.

12. Stefan Edwall och Anderas Åman utsågs till valberedning inför nästa årsmöte. Mikael Johnsson och Tony Aronsson är revisorer.

13. Årsmötet fick uppdraget att rösta fram årets pristagare eftersom bordshockey-galan aldrig kunde hållas kvällen före. Följande vinnare utsågs:
• Årets prestation: Marcus Andersson för vändningen mot Galuzo och det efterföljande VM-bronset i juniorklassen.
• Årets nykomling: Marcus Lagerkvist, Eskilstuna, för bland annat silvret i knatte-SM.
• Årets profil: Rickard Nässelqvist, Eskilstuna, för otaliga inlägg i SBHF:s internetforum. Tidernas första bordshockeyblogg, utan att varken upphovsman eller läsare först förstod det.
• Hederspris: Ulf Hed, Eskilstuna, för ett fantastiskt engagemang och arrangemang i samband med SM.

14. Mötet avslutades.

© Copyright 2006 SBHF  |  Uppdaterad: 06-05-26  |  Webmaster: David Andersson