SBHF
- om SBHF
  - stadgar
  - protokoll
- styrelsen
- tävlingsföreskr.
- Hall of Fame


Extra årsmöte 1998-09-19

Svenska Bordshockeyförbundet Extra årsmöte
Datum: 1998-09-19 Plats: Tornhallen, Stångby

Röstberättigade ombud:
Daniel Asplund, Y-Not.
Peder Berentsen, Örebro BHF
Kenth Ericsson, Nugents Lärjungar BHK
Finn Fries, Skåne
Lars Fridell, Stockholm United
Lars Lovén, Dynamo Göteborg
Thomas Söderblom, Ryggens BHF
Jerry Wikström, Enskede Black Cats

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av förbundsordföranden Petter Bengtsson.

§2 Mötesfunktionärer
Petter Bengtsson ordförande och Jerry Wikström sekreterare.

§3 Regeländring
Mötet beslöt att slopa §6c i förbundets spelregler. Den så kallade investeringsregeln, (§6C. Om pucken legat still hos centern efter passning från högerbacken/målvakten samt att pucken hela tiden befunnit sig inom centern och/eller högerbackens räckhåll tills den kommer in i målgården, för att sedan gå i mål, är målet ogiltigt.) Detta innebär att det nu är tillåtet att passa centern från vilken spelare som helst och sedan göra mål.

§6 c tillkom på grund av att det inte gick att stoppa passningen från högerbacken till centern, men med det nya spelet går det att bryta passningen och det blir då passningsskicklighet och snabbhet som avgör.

§4 Säsongavgifter
Mötet beslöt att återinföra den så kallade 20-kronan. Det vill säga att de som registrerar sig för första gången i förbundet endast betalar 20 SEK. En anledning till beslutet var att informationen från SBHF, som följer med i hockeyspelskartongerna, står det just att man kan bli medlem i förbundet och få medlemstidningen för 20 SEK. (Den här frågan var inte anmäld före mötet, men om någon har något att invända mot beslutet och lämnar in en protest till styrelsen, så kan vi ju ta upp frågan på ett nytt extra årsmöte).

§5 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Petter Bengtsson SBHF's Ordförande
Jerry Wikström SBHF's sekreterare

© Copyright 2002 SBHF  |  Uppdaterad: 02-07-03  |  Webmaster: David Andersson