SBHF
- om SBHF
  - stadgar
  - protokoll
- styrelsen
- tävlingsföreskr.
- Hall of Fame


Styrelsemöte 2000-01-22

Svenska Bordshockeyförbundet Styrelsemöte
Datum: 2000-01-22 Plats: Norrköping

Närvarande: Jerry Wikström, Kenth Ericsson, Rickard Sjöstedt, Peter Östlund, Anna Påhlsson och Hans Österman. David Andersson närvarade också en kort stund.

§1 Mötets öppnande
Ordförande Rickard Sjöstedt förklarade mötet öppnat.

§2 Val av mötesfunktionärer
Till mötesfunktionärer valdes Rickard som ordförande samt Anna som sekreterare. Ett förslag lades på att ha fasta mötesfunktionärer. Detta kommer dock inte att fungera då alla ej är närvarande vid samtliga tävlingar.

§3 Protokoll
Protokoll från året som gått och aktuella protokoll finns att beskåda i ordförandens pärm. Det bestämdes också att sekreteraren skall skriva ut protokollet från styrelsemötet inom en vecka till samtliga i styrelsen.

§4 Valberedning
I valberedningen sitter Kalle Bindekrans och Jacob Lindahl. De har i uppgift att få fram kandidater till styrelsen inför nästa årsmöte.

§5 Ekonomin
Jerry tog upp hur det står till med förbundets ekonomi. I dagsläget ligger vi på +-0, men vi har pengar att fordra för bland annat GP-avgifter samt medlemsavgifter m.m.

§6 Hemsida och resultatrapportering
När det gäller Internet ska David kolla upp om vi ska byta internetleverantör för hemsidan. Prisskillnaderna är väldigt stora. Det bestämdes att DT skall anmälas till David, för att underlätta publicering på nätet. Det måste bli bättre rapportering på resultat, lagtävling på GP och slutställningar. Resultat skall mailas till David.

§7 Tävlingsföreskrifterna
Tävlingsföreskrifterna skall uppdateras på hemsidan. Enligt uppgift på mötet skall David redan ha gjort detta. Jerry tar upp det med David.

§8 Internationella regler
De internationella reglerna diskuterades. Det verkar inte finnas några nedskrivna eftersom inga ordentliga protokoll har förts vid mötena. Rickard fick som förslag att prata med Finn Fries eftersom det verkar som han har koll på vad som diskuterats. Under NM ska Hans prata med de andra länderna om vad som gäller.

§9 GP-ansökningar
Är man intresserad av att söka GP för säsongen 00/01 skall detta göras senast den 2 april 2000.

§10 NM
Inför NM i Norge framkommer det att Jacob Lindahl är regerande nordisk mästare, detta dock efter NBL. Frågan är om han skall räknas som nordisk mästare och därför få friplats till NM. Mötet tycker det, men Hans skall prata med Finland och Norge. I nuläget skall det bli 13 deltagare i öppna klassen, varav en plats redan är upptagen av Hans Österman som genom sin SM-seger fick fribiljett.

§11 Bordshockeyns dag
I december anordnades den första "Bordshockeyns Dag". Detta blev i år ideellt, eftersom Rickard haft svårt att nå Håkan Landsjö på Stiga. Utvärderingar har kommit in från Boden, Linköping och Ljungby. Det har även spelats i Norrköping och Lund. Det fanns förslag på att premiera de som uppvisningsspelar på Bordshockeyns Dag, detta var dock inte aktuellt just nu. Rickard skall fortsätta att söka Håkan Landsjö för samarbete inför nästa säsong.

§12 SM 2000/2001
SM 2000/2001 var frågan. Peter hade som förslag att ge Avesta Open SM-status, eftersom det inte kommer att spelas något SM under år 2000. Detta skulle betyda att vi har 2 SM under samma säsong. Det blev votering med resultatet två för och tre emot: SM spelas 2001. Angående SM 2001 har David pratat med Globen om att arrangera SM där i samband med All-Star-Matchen. Detta gör att SM spelas i januari. Vi kommer att verka för att SM går i Globen och David sköter kontakten. Anna meddelade att Peking Puckos trots allt är intresserade av att arrangera SM 2001. Kenth meddelade att Avesta söker SM år 2005.

§13 Övriga frågor
1. Loppan togs åter upp till diskussion. Vi bestämde att anteckna exakt vad som gäller. Regeln lyder som följer:
- Loppan, inklusive målvaktsloppan, får inte gå direkt i mål.
- Tar pucken i isen eller styrs in via målvakten räknas det inte som mål.
- Styrning från sarg eller övriga gubbar är tillåtet, och räknas som mål.
Denna regel gäller tills vidare, eftersom beslutet måste fattas på ett årsmöte.

2. Hans kom med en idé. Han hade som förslag att gå samman med elitklubben i ishockey på respektive ort, eller ha någon form av samarbete, t. Ex. Skåne och Mice går samman med Malmö Redhawks, Hjulsbro kan gå ihop med LHC. Hans tyckte att det skulle vara "lite coolt". Hans skall ta kontakt med SHL och undersöka om intresse finns.

§ 14 Mötets avslutande
Mötet avslutades

© Copyright 2002 SBHF  |  Uppdaterad: 02-07-03  |  Webmaster: David Andersson