SBHF
- om SBHF
  - stadgar
  - protokoll
- styrelsen
- tävlingsföreskr.
- Hall of Fame


Styrelsemöte 2000-03-11 och 2000-04-08

Svenska Bordshockeyförbundet Styrelsemöte
Datum: 2000-03-11 Plats: Överum
Datum: 2000-04-08 Plats: Varberga fritidsgård, Örebro

1. Till mötesfunktionärer i Överum valdes Rickard Sjöstedt (ordförande) och Hans Österman (sekreterare). I Örebro var Hans Österman även ordförande.

2a. Preliminärt spelschema säsongen 2000-2001:
SEPTEMBER: Lund.
OKTOBER: Norrköping.
NOVEMBER: Avesta.
DECEMBER: Sundsvall.
JANUARI/FEBRUARI: SM (preliminärt Globen).
FEBRUARI: Umeå.
MARS: Örebro.
APRIL: Överum Open + lag-SM i Överum.

2b. SM I GLOBEN ELLER NORRKÖPING
Hans Österman och David Andersson ska förhandla med Globen angående ett eventuellt SM-arrangemang i samband med Elitseriens All Star-match i början av år 2001. Styrelsen föredrar ett bordshockey-SM i Globen, men om så inte blir fallet går Norrköping in som SM-arrangör. I det läget ersätts Norrköpings GP med en GP i Stockholm där Buffé Ellyc är preliminär arrangör.

3. INGET UTLÄNDSKT DELTAGANDE I SM
Styrelsen beslutade att inga utlänningar tills vidare får delta i svenska SM-tävlingar. Detta gäller både individuella SM och lag-SM. Vanliga GP-tävlingar är dock fortfarande öppna för utländska deltagare. Dessa förändringar ska tas upp under årsmötet för förankring.

4. NY INTERNETLEVERANTÖR
David Andersson har i egenskap av webmaster för SBHF uppdragits att sluta avtal med en ny internetleverantör, LM Data, från och med 1 maj 2000. Avgiften blir cirka 1700 kronor per år, inklusive domänavgift.

5. NYTT POÄNGSYSTEM I SPECIALKLASSERNA
Om fyra deltagare eller färre deltar i de så kallade specialklasserna i SBL (junior, dam, veteran och knatte) minskas rankingpoängen med fem poäng.

6. PÅMINNELSE OM DT-RAPPORTERING
Styrelsen beslutade att via hemsidan poängtera vikten av korrekt DT-rapportering till förbundet. Alla inbjudningar och resultat ska, i god tid, mailas till David Andersson för att läggas ut på hemsidan och protokollföras.

7. INTERNATIONELLA REGLER M. M. ÅTERFUNNA
Styrelsen har kunnat konstatera att de gällande internationella reglerna samt protokollet från det senaste internationella mötet (Wilhelmshafen 1999) finns hos Finn Fries. Dessa handlingar ska tas om hand av Rickard Sjöstedt och David Andersson för arkivering och webpublicering.

8. NY LOPPDEFINITION
När de gäller loppan har styrelsen kunnat konstatera att det finns en skillnad mellan den svenska och den internationella förbudsdefinitionen. I den internationella versionen stadgas att mål är ogiltiga om pucken styrs i mål via m o t s t å n d a r e n s gubbar. Denna definition ska gälla tills vidare och dessutom tillställas årsmötet i form av en motion då årsmötet är beslutsfattande organ i regelfrågor.

9a. EXTRAPLATS I NM
Via informella kontakter mellan Hans Österman och Tore Lie har styrelsen erfarit att Norge vid NM-arrangemanget kommer att tilldela Sverige en extraplats. Detta då norrmännen, i likhet med Svenska Bordshockeyförbundet, anser att Jacob Lindahl är regerande nordisk mästare. Friplatsen kan givetvis bara utnyttjas av Jacob. Så snart Tore Lie beslutar att meddela friplatsen officiellt ska SBHF informera Jacob Lindahl och offentliggöra att Sverige (om Lindahl deltar) får representeras av totalt 17 spelare.
9b. LAGTÄVLINGEN I NM
Hans Österman för en diskussion med Tore Lie angående lag-NM. Norges planer är att spela enkelmöten mellan de tre deltagande nationerna ­ och inget slutspel. Österman försöker förmå Lie att utöka antalet matcher. Styrelsen beslutade att det svenska laget, i enlighet de nya internationella reglerna, ska representeras av de fem högst rankade spelarna ­ med utrymme för tre reserver. Det ger totalt åtta tävlande i lagtruppen. Reserv träder dock in först om någon ordinarie spelare lämnar återbud, vill står över, etc.

10. NYTT SPELUTSKICK KLART
Hans Österman har sammanställt ett nytt utskick till nästa säsongs spel. Detta utskick har godkänts av Stiga. I utskicket utlovas gratis SM-deltagande för de som aldrig varit med innan varför det är viktigt att SBHF:s hemsida är uppdaterad när de nya spelen väl finns i handeln. Styrelsen måste i framtiden också utarbeta rutiner för hur anmälan för gratisdeltagare m. m. ska gå till.

11. KÄRVANDE EKONOMI
Jerry Wikström redogjorde för förbundets nuvarande ekonomiska situation. Det finns bara 1000 kronor på kontot. Styrelsen beslöt därför att skärpa kontrollen av oregistrerade spelare. De som ska, men inte har, betalat registreringsavgiften ska uppmanas att göra så. Dessutom ska dessa personer sättas inom parentes i förbundets rankninglistor.

12. LANDSLAGSTRÖJOR
Under kommande landslagsuppdrag behövs ytterligare exemplar av landslagströjor. Styrelsen föreslår att landslaget ska fortsätta spela med den befintliga tröjmodellen. Lars Fridell ska tillfrågas om att vara ansvarig för inköp av landslagströjor. Styrelsen beslutade också att landslagströjorna tills vidare ska bekostas av spelarna och inte av förbundet.

13. REKLAMFILM
Under mars har AMF Pension spelat i en reklamfilm om bordshockey med Stefan Edwall i huvudrollen. Rickard Sjöstedt ska informera Stiga om projektet.

14. KLIPPSAMLING
Hans Österman ska ta kontakt med Stiga angående eventuellt abonnemang på pressklipp om bordshockey. Flera företag, bland annat Observer Media, utför sådana bevakningar.

15. SVENSKA CUPEN
Rickard Sjöstedt talar med Avesta om huruvida Svenska Cupen ska arrangeras under lag-SM-helgen.

16. BORDLAGDA FRÅGOR
€ Klubb-SM (Jerry)
€ Förslag till nytt spelsystem i juniorklassen. (Rickard har bilaga).

Vid protokollet:
Hans Österman

© Copyright 2005 SBHF  |  Uppdaterad: 05-03-16  |  Webmaster: David Andersson