SBHF
- om SBHF
  - stadgar
  - protokoll
- styrelsen
- tävlingsföreskr.
- Hall of Fame


Styrelsemöte 2000-09-23

Svenska Bordshockeyförbundet Styrelsemöte
Datum: 2000-09-23 Plats: Tornhallen, Stångby

§1. Mötet öppnades.

§2. Närvarande: Rickard Sjöstedt, David Andersson, Hans Österman, Kalle Bindekrans och Jerry Wikström.

§3. David utsågs till vice ordförande.

§4. Information från Stiga: Stiga vill att spelen som används på SM skall användas på en tävling till. Rickard pratar med Stiga efter SM ang. transport av spel till Örebro.

§5. Revisorerna skall få papper ang. deras uppgifter och åtaganden som revisorer. Dessa överlämnas av Rickard på SM.

§6. Ett förslag ang. olicensierade spelare lades fram och antogs av en enhällig styrelse: Arrangören skall se till att alla deltagare är licensierade av SBHF, Jerry får i uppgift att till varje tävling ta med en uppdaterad lista över licensierade spelare som arrangören kan pricka av på. Olicensierade spelare betalar på plats.

§7. Tävlingsföreskrifterna. Ändringar i dessa har gjorts, se tävlingsföreskrifter på www.svensk-bordhockey.se.

§8. Hur DT räknas i SBL kan inte ändras under pågående säsong. Detta skall tas upp igen på årsmötet i slutet av säsongen.

§9. Utländskt deltagande i SM. Hans förslag antogs: Utländska medborgare får endast deltaga i den öppna klassen, inte i någon av specialklasserna.

§10. Ekonomisk rapport av kassören uteblev, då dennes papper inte fanns på plats.

§11. SM. Hans har kontroll på läget, det ser ut att ordna sig.

§12. Mötet avslutades.

© Copyright 2002 SBHF  |  Uppdaterad: 02-07-03  |  Webmaster: David Andersson