SBHF
- om SBHF
  - stadgar
  - protokoll
- styrelsen
- tävlingsföreskr.
- Hall of Fame


Styrelsemöte 2007-11-20

Svenska Bordshockeyförbundet Styrelsemöte
Datum: 2007-05-04 till 2007-11-20 Plats: Förbundets hemsida
Närvarande: Stefan Edwall (mötesordförande), Hans Österman (sekreterare och rösträknare), Lars Fridell, Petter Bengtsson, Jimmy Eklund, Peter Östlund, Marcus Andersson, Kent Nyman (suppleant).

Ansvarsområden i styrelsen

• Stefan Edwall: ordförande och landslagsansvarig.

• Petter Bengtsson: kontaktperson med Stiga, ansvarig för internationella kontakter, utveckling av SBL.

• Hans Österman: sekreterare.

• Lars Fridell: kassör.

• Jimmy Eklund: utveckling av SBL.

• Peter Östlund: utveckling av SBL.

• Marcus Andersson: ansvarig för mejl till styrelsen.

• Andreas Åman: ansvarig för SBHF:s webbsida, tillsammans med webmaster David Andersson.

• Kent Nyman, ansvarig för styrelsens bordsskick.

 

Inbördes möte ersätter målskillnad

• Inbördes möte ska, från och med 071121, gälla som första separerare när spelare hamnar på samma poäng. Detta avser alla gruppspel i samtliga SBHF-sanktionerade tävlingar och är en anpassning till gällande regler i ITHF. Så här lyder de nya reglerna:

Placering i gruppspel avgörs, i turordning, genom följande variabler:

1. Antal poäng totalt.

2. Antal poäng i inbördes möten mellan de spelare som har samma antal poäng.

3. Målskillnad från inbördes möten mellan de spelare som har samma antal poäng.

4. Antal gjorda mål från inbördes möten mellan de spelare som har samma antal poäng.

5. Total målskillnad i gruppen.

6. Antal gjorda mål i gruppen.

7. Antal vinster i gruppen.

8. Sudden death (först till 1-0). Om flera spelare står på samma poäng spelas en sudden death-turnering mellan dessa spelare.

Styrelsen har dessutom beslutat att verka för en förändring av ITHF:s regler. Om och när denna förändring vinner laga kraft ska den också slå igenom i SBHF:s regler. Förändringen handlar om en ny parameter mellan punkt fyra och punkt fem: ”Antal vinster i inbördes möten mellan de spelare som har samma antal poäng.”

 

SBL by Stiga – nytt namn, nya regler

• I SBL by Stiga, där kärnan är SM och de fyra övriga GP-turneringarna, räknar man sina fyra bästa resultat. Max ett av dessa resultat får vara en LL (lokalliga). I övrigt finns inga begränsningar, till exempel vad gäller antalet XL.

 

Nya poängsatser i SBL

• Vinnarna i de olika turneringarna tilldelas poäng enligt följande: SM 65 poäng, övriga fyra GP 55 poäng, LL 30 poäng, XL 20 poäng och i förekommande fall LT 10 poäng. För den fullständiga poängfördelningen, se tävlingsföreskrifterna.

 

Prispengar i SBL

• Säsongen 07-08 införs prispengar för de tre bästa i Öppna SBL. Ettan får 1500 kr, tvåan 1000 kr och trean 500 kr.

 

Ny vandringspokal – Stiga Trophy

• Från och med säsongen 07-08 delar SBHF ut ett prestigefyllt vandringspris, Stiga Trophy, som går till vinnaren av SBL by Stiga. Denna buckla kommer att förses med ingraverade namn på alla tidigare vinnare av Allsvenskan, NBL och SBL (det vill säga alla nationella ligor som har spelats i Sverige).

 

Masters – för de 16 bästa

• De 16 bästa från SBL kvalar in till Masters som avslutar varje icke VM-säsong. Vid återbud fylls det INTE på med reserver. År 2008 hålls Masters i Märsta, den 24 maj. I Masters delas det ut bonuspoäng i kvalet till efterföljande säsongs VM. Följande bonuspoäng delas ut:

16-14-12-12-10-9-8-7-5-4-3-2-1-1-1-1.

 

Nya regler för XL

• En XL-turnering måste utlysas minst en månad innan den spelas (alltså inte nödvändigtvis före säsongsstart). Varje licensierad klubb får arrangera max en XL per säsong, men styrelsen kan i särskilda fall bevilja dispens. Denna möjlighet avser i första hand klubbar som vill arrangera en XL på annan ort än där klubben har sitt säte. Arrangören betalar 200 kr till SBHF i arrangörsavgift. GP-arrangörer betalar 500 kr.

 

Nya XL-poäng

• Den nya poängsatsen vid XL-tävlingar är som följer:

1: 20 p

2: 18

3: 15

5: 13

6: 12

7: 11

8: 10

9: 8

10: 7

11: 6

12: 5

13: 4

14: 3

15: 2

16: 1

17: 0

 

Nya regler för LL

• Styrelsen vill också påminna om årsmötets beslut att en LL (lokalliga) måste omfatta minst 5 tävlingar med minst 6 deltagare och annonseras en månad i förväg (avser första deltävlingen). Sedan tidigare gäller också att resterande deltävlingar måste annonseras med minst sju dagars varsel.

 

Glöm ej: LT finns kvar

• Styrelsen vill påminna om att LT finns kvar som tävlingsform (med 10 poäng till vinnaren). Vidare info i tävlingsföreskrifterna.

 

Nya licensavgifter

• Styrelsen vill påminna om de av årsmötet beslutade licensavgifterna som har ändrats till följande belopp:

200 kronor per senior (höjt från 120), 50 kronor per junior/förstagångsdeltagare (höjt från 20) och 100 kronor per klubb (oförändrat). Dessutom beslutade årsmötet att höja maxgränsen för deltagaravgiften i nationella tävlingar till 150 kronor. (50 kronor för juniorer och de som bara deltar i specialklass).

Krav på spelarlicens finns ej för deltagande i LT, LL, XL, lag-SM och individuella SM. För deltagande i GP (förutom SM) krävs licens av alla spelare som redan spelat minst en GP under pågående säsong.

 

Lex Arenlind

• En spelare kan utan kostnad bli klubblös, men noteras enligt ”Lex Arenlind” som innebär att spelaren undantas gratis transfer under pågående säsong. I klartext: den som vill byta klubb under pågående säsong måste förnya sin licensavgift.

 

SBL avgör vid laguttagning till VM och EM

• Rangordning av vilka inkvalade spelare som ska delta i lagtävlingen på VM och EM görs via SBL:s VM-kvaltabell. Detta gäller således även de som kvalat in via världstouren.

 

Svenska Cupen – nu bara på SM

• Svenska Cupen hålls numera en gång per år, i samband med SM. Detta innebär att alla övriga cuper, inklusive Cupvinnarcupen, CVC, utgår.

 

Inga utlänningar på lag-SM

• Utländska deltagare är numera också formellt förbjudna på lag-SM (som spelas i fyramannalag). I övrigt finns inga restriktioner vid lagbildningen. Blandlag, med deltagare från olika klubbar, är således tillåtna.

 

Direktplatsen till klubb-VM

• Den svenska direktplatsen till klubblags-VM tillfaller det lag som, med minst tre spelare registrerade för samma klubb, placerar sig högst på lag-SM. Vid återbud till klubb-VM tillämpas denna princip sedan i fallande skala på placeringslistan vid lag-SM.

 

Uppdaterade tävlingsföreskrifter – bland annat för spel

• SBHF:s tävlingsföreskrifter har uppdaterats och förbättrats. Bland annat när det gäller ordningen val av spel. För vidare info: se tävlingsföreskrifterna på bordshockey.net.

 

Utveckling av hemsidan

• Andreas Åman hjälper David Andersson som webbmaster.

• Hans Österman ska, i egenskap av sekreterare, kunna skriva nyheter.

• Petter Bengtsson ska skriva en ny, och bättre, nybörjarguide.

• LL, World Tour och världsrankingen bör, anser styrelsen, lyftas fram bättre på startsidan. Ett förslag är att klubbnyheterna stryks från förstasidan och istället ger plats åt en ny sektion med en ”flik” för respektive tävlingskategori: ”Lokala tävlingar där DU bor”, ”Nationella tävlingar i Sverige”, samt ”Tävlingar i andra länder”. Dessutom bör världsrankingen ha en egen, lättåtkomlig, länk från startsidan, anser styrelsen.

 

Diskussioner om Mälardalsliga

• Styrelsen har fört lösa diskussioner om en framtida Mälardalsliga. Dessa diskussioner har hittills stannat vid just diskussioner.

 

Mer statistik

• Det finns ett stort intresse för statistik. SBHF sammanställer just nu en omfattande maratontabell och annan statistik från och med tidigt 80-tal.

© Copyright 2007 SBHF  |  Uppdaterad: 07-11-20  |  Kontakta webmaster