SBHF
- om SBHF
  - stadgar
  - protokoll
- styrelsen
- tävlingsföreskr.
- Hall of Fame


Styrelsemöte 1998-05-17

Svenska Bordshockeyförbundet Styrelsemöte
Datum: 1998-05-17 Plats: Stureby, Stockholm

Närvarande: Petter Bengtsson, Peder Berentsen, Tomas Söderblom, Kenth Ericsson och Jerry Wikström.

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Petter Bengtsson.

§2 Val av mötesfunktionärer
Petter Bengtsson valdes till ordförande, Jerry Wikström valdes till sekreterare, Tomas Söderblom och Kenth Ericsson valdes till justerare.

§3 Ekonomi
Eftersom nya kassören inte lagt vantarna på kassaböckerna ännu, vet vi inte hur mycket vi har att röra oss med. Vi diskuterade eventuella kostnader för landslagströjor och kom fram till att vi borde kunna få en sponsor som ställer upp. Frågan om vad som beslutades på årsmötet om registreringsavgiften kom upp och styrelsen kom fram till följande: klubbregistrering 100 SEK, individuell spelarlicens 120 SEK och för juniorer (0-18 år) 20 SEK. Styrelsen beslöt också att reseersättning ska utgå i rimliga proportioner. Petter Bengtsson får 700 SEK, Kenth Ericsson 300 SEK, Peder Berentsen 300 SEK och Tomas Söderblom 130 SEK, för resa tur och retur till Stockholm.

§4 SM-1998
SM-generalen Peder Berentsen presenterade sitt SM koncept, KTH-hallen i Stockholm är bokad, stolar och bord hyrs in, kostnad 15.000 SEK. Han har tagit fram ett tidsschema för hur hela SM helgen skall spelas med olika varianter på hur många spelare det kan tänkas komma. Ny SM klass i år (självklart) Student-SM, poängen med det är reklamen vi kan få via tidningen "KTH-hallen", en tidning som går ut i ca 15-20.000 ex.

§5 Säsongsschema 1998-99
Styrelsen beslöt att åtta GP turneringar ska spelas, här följer datum och plats:
Lund 19 sep -98
Avesta 11 okt -98 OBS! en söndag.
SM, Stockholm 7-8 nov -98
Sundsvall 5 dec -98
Norrköping 16 jan -99
Göteborg 13 feb -99
Umeå 6 mar -99
Örebro 4 apr -99 OBS! en söndag.

Styrelsen beslöt också att Lag-SM spelas i Örebro 3 apr -99 och att Svenska Cupen spelas i Norrköping 16 jan -99. Styrelsen beslöt att Petter Bengtsson tar reda på vart och när arrangörerna vill ha sina spel levererade. Sista datum för ansökan till säsongen 1999-2000, är den 15 dec -98.

§ 6 VM och VM kvalet
Styrelsen beslöt att VM kvalet ska räknas från GP tävlingen i Lund 19 sep -98 till sista GP tävlingen före VM. Styrelsen beslöt också att de DT tävlingar som spelas under denna period räknas in i VM kvalet. Den individuella VM kvalpoängen räknas på de fyra högsta GP-poängen plus två högsta DT-poängen. Jerry Wikström kollar läget inför VM, När? Var? Ska det spelas på "nya spel"? Kan vi utöka antalet juniorer och var ska åldersgränsen gå? Fler frågor, Ring Jerry.

§ 7 Tävlingsregler
Styrelsen beslöt att Tävlingsreglerna ska skickas ut till samtliga arrangörer och även införas på hemsidan och medlemstidningen. Många beslut togs om tävlingsregler, de flesta beslut gällde gamla oskrivna regler men även en del nytt, här följer de nya, för fullständiga Tävlingsregler se Bilaga "Svenska Bordshockeyförbundets Tävlingsföreskrifter".

  * NBL byter namn till Svenska Bordshockey Ligan, SBL.
  * Veteran-klassen blir officiell klass, räknas på samma sätt som Junior och Dam.
  * DT, ska anmälas före 1 sep för höstens DT och före 1 jan för DT våren -99.
  * Högst sex DT tävlingar får arrangeras av en i Förbundet registrerad klubb.
  * DT får spelas på "gamla spel" hela säsongen.
  * Lag-allsvenskan läggs ner och ersätts av en lag-ranking, där tre spelare räknas.
  * Samtliga GP tävlingarna ska avslutas med en elitserie.
  * Samtliga deltagare på GP tävlingar ska spela vidare efter grundserie, så kallat div.1.
  * Tävlande kan komma från "gatan" och anmäla sig till division 1.
  * Ranking poängen höjdes för GP tävlingar och SM.
  * Endast en person utses varje säsong till HALL OF FAME.

§ 8 Utnämningar och pokaler
Styrelsen beslöt att ta fram en pokal, NBL -97/98, till segraren av säsongen, att delas ut vid lämpligt tillfälle till Jacob Lindahl. Styrelsen beslöt att Björn Svedman Trophy, priset till bästa nykomling, ges till Fredrik Malmström. Lars Henriksson utses att ingå i HALL OF FAME.

§ 9 Förbundets hemsida
En skärpning på hemsidan behövs, Petter Bengtsson undersöker Daniel Asplunds intresse att fortsätta. Styrelsen beslöt att fler språk ska finnas på hemsidan. Om Asplund inte vill fortsätta kan Kenth Ericsson tänka sig att ta över uppdateringen av rankinglistorna.

§ 10 NM
Jerry Wikström tar kontakt med Norge och Finland och undersöker läget för ett Nordiskt Mästerskap.

§ 11 mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

© Copyright 2002 SBHF  |  Uppdaterad: 02-07-03  |  Webmaster: David Andersson