SBHF
- om SBHF
  - stadgar
  - protokoll
- styrelsen
- tävlingsföreskr.
- Hall of Fame


Styrelsemöte 1999-06-19

Svenska Bordshockeyförbundet Styrelsemöte
Datum: 1999-06-19 Plats: Stureby, Stockholm

Närvarande: Peder Berentsen, Rickard Sjöstedt och Jerry Wikström.

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Peder Berentsen.

§2 Val av mötesfunktionärer
Peder Berentsen valdes till ordförande, Jerry Wikström valdes till sekreterare, styrelsen beslöt att genomföra mötet även fast antalet ledamöter är litet och att skicka ut protokollet till de övriga för synpunkter eller godkännande.

§3 Konstituering, verksamhetsplan
Följande valdes:
Kassör: Jerry Wikström

Förbundssekreterare: Jerry Wikström

Internetansvarig: David Andersson (valdes på årsmötet).
Internet policy disskuterades, styrelsen beslöt att stötande saker ska tas bort och att debattsidan endast ska vara till för medlemmar och att den ska lösenord skyddas. Lösenordet "Medlem" ska stå i medlemstidningen så att alla medlemmar kan debattera.

Sponsoransvarig: Peder Berentsen.

Arkivansvarig: Peder Berentsen.

Kopior eller original på tidningsurklipp gällande Bordshockey, mottages av Peder.

Internationell kontakt: Jerry Wikström.

På grund av att så få kom på mötet kunde inte styrelsen sätta ut mål och inriktning i någon större utsträckning.

§4 Ekonomi
Styrelsen beslöt att satsa max 2.000 SEK på ett spelprogram, som sedan kan användas av samtliga arrangörer. Peder Berentsen tar kontakt med Anders Johansson, som har kontakt med programtillverkaren. Kravspecifikation: programmet ska kunna uppdateras vid förändringar i spelreglerna och eller tävlingsföreskrifterna.

Angående reseersättning för VM spelarna beslöt styrelsen att samtliga spelare får betala 800 SEK av sin resa, resterande betalar förbundet.

§5 Medlemstidningen
Eftersom Bordshockey-Lirarens redaktion avsagt sig uppdraget från och med hösten 1999, utsågs Sissie Söderberg och Jerry Wikström att återigen överta ansvaret för förbundets medlemstidning från och med hösten 1999. De kommer att samla in artiklar och resultat, sätta ihop tidningen och se till att den kommer ut till alla medlemmar. Tidningen kommer med nio nummer nästa säsong, en efter varje GP-tävling. Namnförslag på tidningen är "Play-off" och att man använder samma logga som på spelkartongen, Peder Berentsen kontaktar STIGA AB och frågar om tillstånd och om de har någon gammal kopiator vi kan ta över.

§6 Säsongsschema 1999-00
Styrelsen beslöt att nio GP-turneringar ska spelas, här följer plats och datum:
Lund 18 sep -99
Göteborg 9 eller 16 okt -99
SM, Stockholm 5-7 nov -99
Sundsvall 4 dec -99
Norrköping 15 jan -00
Umeå 12 feb -00
Överum 11 mar -00
Örebro 8 apr -00
Avesta 7 maj -00 OBS! en söndag.

Styrelsen beslöt att Lag-SM spelas i Avesta 6 maj -00 och att Svenska Cupen spelas i Norrköping 15 jan -00.
Styrelsen beslöt angående fördelningen av de 300 spel och 3000 puckar STIGA sponsrar förbundet med varje säsong att SM får 100/1000, lag-SM får 40/400 och GP arrangörerna får 20/200 spel/puckar. Peder Berentsen tar reda på vart och när arrangörerna vill ha sina spel levererade.

§ 7 Utnämningar
Styrelsen beslöt att Björn Svedman Trophy, priset till bästa nykomling, ges till Johan Gustafsson. Mikael Kratz utses att ingå i Hall of fame.

§ 8 Tävlingsföreskrifter
Styrelsen beslöt att Tävlingsföreskrifterna ska skickas ut till samtliga arrangörer och även införas på hemsidan.
Många beslut togs om tävlingsföreskrifterna, här följer de nya/ändrade paragraferna, för fullständiga regler se bilagan "Svenska Bordshockeyförbundets Tävlingsföreskrifter".

Nytt och ändrat i fetstil:

* 7 KLASSINDELNING
  "Student" klassen tas bort.
* 8 TÄVLINGAR
  NORDISKA MÄSTERSKAPET (NM): ska ändras så fort vi får information om var och när.

  SVENSKA BORDSHOCKEY LIGAN (SBL): individuell öppen mästerskapsserie, spelas i klasserna Öppen, Junior, Dam och Veteran, består av säsongens NIO GP-turneringar, varav en är SM. Placeringen bygger på de FYRA högsta GP/DT-poängen, i Junior, Dam och Veteran räknas endast fyra GP- turneringar. Vid lika sammanlagd poäng är det bästa, näst bästa, tredje bästa placering etc. som avgör. Om man fortfarande ligger lika är det placeringen i SM som avgör. Är det två bronsmedaljörer från SM som fortfarande ligger lika är det finalserieplaceringen i SM som avgör.

  DT: individuell öppen distriktstävling, ingår i SBL, minst ÅTTA deltagare, anmälan ska göras senast TVÅ veckor före tävlingen, på förbundets hemsida. (Säsongen börjar 1 juli 1999)

* 10 SPELUPPLÄGGNING
  GP:
  Deltagare:Grupper:Till elitgruppen:Till Play-off:
  0-20 st
  21-25 st
  26-36 st
  37-48 st
  49-66 st
  67-88 st
  1 grupp
  1 grupp
  2 grupper
  2 grupper
  3 grupper
  4 grupper
  12 st
  16 st
  16 st
  18 st
  18 st
  18 st
  8 st
  8 st
  8 st
  8 st
  8 st
  8 st
* 15 SEEDNINGLISTOR
  Seedningslistan bygger på de tre tidigare säsongernas GP placeringar, högsta senaste placering gäller. (Anledningen att införa en seedningslista som bygger på tre säsonger är att göra gruppindelningen jämnare på tävlingarna, T.ex. en bra spelare som är med på få tävlingar ligger lågt på rankingen och gör då att gruppindelningen blir skev eller en spelare som gör comeback efter ett par år som då inte ens är med på rankinglistan.)
* 16 REGISTRERING, KLUBBTILLHÖRIGHET (ny §)
  Enskild spelare får spela en GP, SM och Lag-SM utan att registrera sig, så kallat "Friturnering".
  Klubbtillhörighet ska anmälas till arrangören före tävlingen.
* 17 PRISER, POKALER
  Thomas Björnson Trophy, bäste veteran (SBHF)
* 18 AVGIFTER
  SÄSONGSAVGIFTER: registrering av klubb 100 SEK, individuell spelarlicens 120 SEK, juniorer och NYA MEDLEMMAR 20 SEK.

§ 9 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

© Copyright 2002 SBHF  |  Uppdaterad: 02-07-03  |  Webmaster: David Andersson